Naha Air Force Base Airport(AHA)

Okinawa, Japan

那覇基地 JASDF Naha Airbase F-104J(栄光) Photo

那覇基地 JASDF Naha Airbase F-104J(栄光)
那覇基地 JASDF Naha Airbase F-104J(栄光) by chitian