Yinchuan INC to Xi'an XIY Flights

Yinchuan, China

Yinchuan to Xi'an Flights

There are 40 flights from Yinchuan (INC) to Xi'an (XIY) airport operated by 12 airlines.
Flight Last Seen Departure Arrival
MU2330 Today 10:00 11:15 More >
MU2240 Today 13:00 14:25 More >
HU7867 Dec 15 13:30 14:45 More >
MU2265 Dec 15 13:35 14:50 More >
ZH9226 Dec 15 15:10 16:30 More >
CA3526 Dec 15 15:10 16:30 More >
3U8764 Dec 15 17:10 18:20 More >
ZH9582 Dec 15 17:25 18:50 More >
CA3882 Dec 15 17:25 18:50 More >
MF8206 Dec 15 19:05 20:20 More >
CZ5022 Dec 15 19:05 20:20 More >
CZ9166 Dec 15 19:10 20:30 More >
MU2394 Dec 15 19:10 20:30 More >
MU2968 Dec 15 20:40 21:50 More >
CZ9302 Dec 15 20:40 21:50 More >
MU2390 Dec 15 21:20 22:40 More >
9H8316 Dec 15 22:10 23:25 More >
MU2301 Today 07:10 08:25 More >
CZ3226 Today 07:25 08:35 More >
MU2392 Dec 09 07:10 08:25 More >
BK2712 Oct 2018 10:45 11:55 More >
CA1924 Oct 2018 17:50 19:05 More >
ZH1924 Oct 2018 17:50 19:05 More >
CZ5130 Oct 2018 19:10 20:25 More >
MU5562 Oct 2018 21:35 22:45 More >
MF1116 Oct 2018 07:40 08:55 More >
MU5202 Oct 2018 07:35 08:50 More >
JD524X Sep 2018 09:00 10:00 More >
YG9018 Jul 2018 22:50 00:15 More >
CA4045 Mar 2018 08:05 09:20 More >
MF8212 2017 13:40 14:50 More >
HU7847 2017 13:05 14:15 More >
HU7550 2017 17:20 18:35 More >
ZH9552 2017 18:50 20:05 More >
GS7608 2017 10:35 11:50 More >
CZ3710 2017 12:55 14:10 More >
MU7098 2017 23:55 01:10 More >
MU2958 2016 13:05 14:15 More >
ZH9170 2016 19:40 20:50 More >
9H7742 2016 13:30 14:30 More >