Yinchuan INC to Xi'an XIY Flights

Yinchuan, China

Yinchuan to Xi'an Flights

There are 34 flights from Yinchuan (INC) to Xi'an (XIY) airport operated by 9 airlines.
Flight Last Seen Departure Arrival
MU2330 Today 09:15 10:30 More >
MU2240 Today 11:55 13:20 More >
HU7867 Today 13:05 14:15 More >
MU2265 Today 13:50 15:00 More >
ZH1924 Aug 16 17:50 19:05 More >
CA1924 Aug 16 17:50 19:05 More >
ZH9582 Aug 16 18:00 19:25 More >
MF8206 Aug 16 19:10 20:25 More >
CZ5130 Aug 16 19:10 20:25 More >
ZH9226 Aug 16 19:45 21:00 More >
CA3526 Aug 16 19:45 21:00 More >
MU2394 Aug 16 19:50 21:05 More >
CZ9166 Aug 16 19:50 21:05 More >
MU5562 Aug 16 21:35 22:45 More >
MU2968 Aug 16 21:35 22:45 More >
CZ9302 Aug 16 21:35 22:45 More >
9H8316 Aug 16 22:20 23:35 More >
MU2301 Today 07:15 08:30 More >
MU2392 Today 07:15 08:30 More >
CZ3226 Today 07:40 08:55 More >
MF1116 Today 07:40 08:55 More >
YG9018 Jul 25 22:50 00:15 More >
MU2390 Mar 2018 21:15 22:20 More >
CA4045 Mar 2018 08:05 09:20 More >
MF8212 Oct 2017 13:40 14:50 More >
HU7847 Oct 2017 13:05 14:15 More >
HU7550 Oct 2017 17:20 18:35 More >
ZH9552 Oct 2017 18:50 20:05 More >
GS7608 2017 10:35 11:50 More >
CZ3710 2017 12:55 14:10 More >
MU7098 2017 23:55 01:10 More >
MU2958 2016 13:05 14:15 More >
ZH9170 2016 19:40 20:50 More >
9H7742 2016 13:30 14:30 More >