Yinchuan INC to Xi'an XIY Flights

Yinchuan, China

Yinchuan to Xi'an Flights

There are 37 flights from Yinchuan (INC) to Xi'an (XIY) airport operated by 11 airlines.
Flight Last Seen Departure Arrival
MU2330 Today 09:15 10:30 More >
BK2712 Today 10:45 11:55 More >
MU2240 Today 11:55 13:20 More >
HU7867 Today 13:05 14:15 More >
MU2265 Today 13:50 15:00 More >
CA1924 Today 17:50 19:05 More >
ZH1924 Today 17:50 19:05 More >
ZH9582 Today 18:00 19:25 More >
CZ5130 Today 19:10 20:25 More >
MF8206 Today 19:10 20:25 More >
ZH9226 Today 19:45 21:00 More >
CA3526 Today 19:45 21:00 More >
MU2394 Today 19:50 21:05 More >
CZ9166 Today 19:50 21:05 More >
MU5562 Today 21:35 22:45 More >
MU2968 Today 21:35 22:45 More >
CZ9302 Today 21:35 22:45 More >
9H8316 Today 22:20 23:35 More >
MU2301 Today 07:15 08:30 More >
MU2392 Today 07:15 08:30 More >
MU5202 Today 07:35 08:50 More >
MF1116 Today 07:40 08:55 More >
CZ3226 Today 07:40 08:55 More >
JD524X Sep 28 09:00 10:00 More >
YG9018 Jul 2018 22:50 00:15 More >
MU2390 Mar 2018 21:15 22:20 More >
CA4045 Mar 2018 08:05 09:20 More >
MF8212 Oct 2017 13:40 14:50 More >
HU7847 Oct 2017 13:05 14:15 More >
HU7550 Oct 2017 17:20 18:35 More >
ZH9552 Oct 2017 18:50 20:05 More >
GS7608 2017 10:35 11:50 More >
CZ3710 2017 12:55 14:10 More >
MU7098 2017 23:55 01:10 More >
MU2958 2016 13:05 14:15 More >
ZH9170 2016 19:40 20:50 More >
9H7742 2016 13:30 14:30 More >