Ascona Airport(ACO)

Ascona, Switzerland

Maggia-Delta - Locarno-Ascona - Oktober 2006 Photo

Maggia-Delta - Locarno-Ascona - Oktober 2006
Maggia-Delta - Locarno-Ascona - Oktober 2006 by nordlys_dk