Ascona Airport(ACO)

Ascona, Switzerland

Ascona TI Photo

Ascona TI
Ascona TI by Hugorge from