Jinjiang JJN to Nanjing NKG Flights

Jinjiang, China

Jinjiang to Nanjing Flights

There are 16 flights from Jinjiang (JJN) to Nanjing (NKG) airport operated by 4 airlines.
Flight Last Seen Departure Arrival
ZH8715 1 Today 08:00 09:40 More >
CA3667 Today 08:00 09:40 More >
MF8155 Today 08:10 09:50 More >
MF8065 Today 12:55 14:35 More >
ZH8717 1 Today 18:35 20:15 More >
CA3497 Today 18:35 20:15 More >
MF8097 1 Oct 26 07:25 08:55 More >
NS8097 Oct 26 07:25 08:55 More >
ZH8707 Mar 2019 12:50 14:25 More >
MF8583 Feb 2019 07:20 08:55 More >
MF8221 1 2018 09:10 10:45 More >
CZ5145 2018 09:10 10:45 More >
ZH9795 2018 13:00 14:35 More >
CZ5521 2018 11:20 12:50 More >
MF8625 2018 08:10 09:45 More >
MF8271 2018 10:40 12:15 More >
MF8617 2018 17:15 18:50 More >
MU2720 2018 10:00 11:45 More >
MU7824 2018 23:20 00:50 More >
MF8537 2016 08:20 09:55 More >